Co czytam...

Temat: podroz dookola swiata 2011
Mylisz się drogi Aardzie, średnia to średnia arytmetyczna, a przeciętna to mediana Różne rzeczy można podać jako "średnią pensję", może być to liczone jako suma wszystkich wynagrodzeń podzielona przez liczbę etatów. ... zlecenie (najczęściej najmniej zarabiające). W zależności od tego komu się tą informację prezentuje. Co innego dla pracowników, co innego dla rady nadzorczej GUS podaje "przeciętne wynagrodzenie" i to jest za pewne ... jest łatwo odłożyć te 850 peelenów miesięcznie na wymarzony Round The World Tour. Czekam aż ten śnieg stopnieje, to rower wyciągnę, bo już takie pierdoły wypisuję, że aż sam nie wierzę...
Źródło: podrozerowerowe.info/viewtopic.php?t=1979Temat: Nawet na Bialorusi lepiej?
co do tej sredniej krajowej polskiej to te 2700 troche przesadziles, jest cos ok 2100-2200 Niestety mylicie się oboje :p Jak zwykle prawda leży po środku, według GUSu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za cały rok 2005 w Polsce wynosiło 2380,29 zł a za ten sam okres na Białorusi średnia miesięczna pensja w przeliczeniu na złotówki to ok 716 zł, chyba...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=5239


Temat: Propozycje MON w zakresie oszczędności finansowych.
Panowie bez urazy ale pozwoliłem sobie na małą dygresję - cóż podwyżki są dobre ale wtedy gdy ma się świadomość swoich żądań w stosunku do zadań oraz jak wynagrodzenia kształtują się w stosunku do pozostałych grup społeczeństwa. Miki1997 a tak poza nawiasem jak się wynagrodzenia w kraju pozwoliłem sobie na skopiowanie i wklejenie linku do strony i tekstu.. ttp://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Ponad-polowa-Polakow-zarabia-mniej-niz-srednia-krajowa,wid,11721079,wiadomosc.html Ponad połowa Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa GUS podał strukturę wynagrodzeń w październiku 2008 roku - informuje "Parkiet". Chociaż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło wtedy 3232,07 zł, to najczęściej Polacy zarabiali 2091,35 zł (taka była dominanta). Połowa pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymała płacę brutto nieprzekraczającą 2639,51 zł. Dziesięć procent najniżej uposażonych miało wynagrodzenie do 1307 zł, a dziesięć procent wynagradzanych najlepiej otrzymywało ponad...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32881


Temat: [NIE]POPiSowy Rząd (?)
Po pierwsze przyjmijmy że 1000 zł to średnia pensja polaka [niby coś około 1500 ale czarny rynek z pewnością to zaniża]- Poza tym średnia pensja w Polsce wynosi ok. 2700 a może i więcej. Nie pamiętam dokładnych danych. Wg Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w roku 2004 2 289,57 złotych. Wg tej tabeli kwota ta co roku się podwyższa. Podejrzewam, że za rok 2005 wyniesie ona ok. 2400 złotych. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2005 r. wyniosło 2480,56 złotych. Sami oceńcie kto ma rację. Według szacunków ... mln osób, czyli około połowy bezrobotnych. Szara strefa dotyczy niemal wszystkich gałęzi gospodarki.". Być może tak jest. Oznacza to jednak, że średnia pensja w kraju, po ujawnieniu dochodów z szarej strefy byłaby...
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=351


Temat: Dobre towarzystwo - przyjaciele i wrogowie USA
... początkującego nauczyciela wzrosła z 5 do 66 dol. miesięcznie, przeciętne wynagrodzenie wynosi 120 dol. Wykształcono 35 tys. nauczycieli szkół średnich i pracowników nadzoru edukacyjnego.... ....Dziś dostawy prądu są większe niż przed...
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=27


Temat: Warszawskie statystyki
In news:f68fba$bup$1@inews.gazeta.pl, *Jacek Wesołowski* wrote:[color=blue] W wiadomości news:f68ejf$8hq$1@inews.gazeta.pl PaRaGaS pisze, co następuje:[color=green][color=darkred] Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wynosiło w maju 2007 roku 3726,26 zł.[/color] Ile? W której Warszawie tyle zarabiają?[/color] Brutto. Odlicz podatki i ZUS.[/color] No wiesz, jemu chodzilo raczej ze to i tak sporo, bo srednia krajowa to nadal tylko ok...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=5610


Temat: IC Poznan podwyżki rozdane ???
o 522 zł, tj. 16,3 proc., * funkcjonariusza PSP o 590 zł, tj. 20 proc. * funkcjonariusza BOR o 525 zł, tj. 15,8 proc. W przyszłym roku (czy. 2008) więc wynagrodzenie przeciętne dla policjanta wyniesie 3704 zł, strażaka - 3539 zł, funkcjonariusza SG - 3734 Wynagrodzenie średnie w policji w 2006 roku było dużo poniżej 3000 zł. PS Gdy policanci się żalą,...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=1788


Temat: nieuczciwy pracodawca - pozew do sądu
  Cytat: Napisał/a Janusz M. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosło 3185,61 PLN – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Powodzenia. :D Miałam na myśli średnie, miesięczne wynagrodzenie Łukasza, nie krajowe:!:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=64112


Temat: Służba zdrowia - dobra czy zła?
Obecne zarobki lekarzy i ile domagaja sie podwyzki   "Bazując na danych resortu, PM (Puls Medycyny) wyliczył, ile w maju tego zarobili lekarze pracujący w polskich szpitalach. Do poborów wliczono wynagrodzenie zasadnicze, ... maju - jak podaje Główny Urząd Statystyczny - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 3190,67 zł. Przypomnijmy, że Naczelna Izba Lekarska oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się płacy minimalnej w wysokości dwóch średnich krajowych dla lekarza bez specjalizacji, 2,5 średniej dla lekarzy z I stopniem specjalizacji i 3 średnich krajowych dla specjalisty II stopnia."
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=5900


Temat: GMINNE WIEŚCI OŚWIATOWE
i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie, 2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł. http://www.pfron.org.pl/p...zalaczniki.html
Źródło: forum-krasnopol.yoyo.pl/viewtopic.php?t=41


Temat: jak dostac umiarkowane orzeczenie o niepełnosprawności
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, * b) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących, 2. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, 3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do uczestnictwa w programie wnioskodawców, których średni miesięczny dochód brutto przekracza kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 1). Zasady podejmowania decyzji o przyjęciu do uczestnictwa w programie ww. wnioskodawców określają procedury realizacji programu. 4. Każdorazowo przed podjęciem przez PFRON decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach programu, wnioskodawca zobowiązany jest do przedkładania dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuację nauki oraz oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=2660


Temat: Zarobki urzędników szybko rosną
Urzędnikom powodzi się coraz lepiej. W ubiegłym roku pracownik administracji zarabiał przeciętnie 3,9 tys. zł miesięcznie. To o 7 proc. więcej niż dwa lata temu. W 2005 r. udało się zaoszczędzić 729 tys. zł na pensje dla urzędników najwyższego szczebla. Ale pula pieniędzy dla tych "zwykłych" wzrosła o 1,2 mld zł - pisze "Życie Warszawy". Na wynagrodzenia dla ok. 350-tysięcznej armii urzędników, ... zł miesięcznie. To o ponad 7 proc. więcej niż w 2004 r. Taki 7-procentowy wzrost stoi w absolutnej sprzeczności z deklaracjami kolejnych rządów. Oszczędności na urzędnikach zapowiadał już premier Marek Belka (SLD), a zaraz po nim premier Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). Na usprawiedliwienie rządzących można powiedzieć, że w 2005 r. spadły przynajmniej wydatki na wynagrodzenia osób na najwyższych szczeblach władzy - w sumie ... ale można je ładnie opakować i przedstawić opinii publicznej - uważa Rafał Antczak, ekspert Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Przeciętne wynagrodzenia w administracji wyglądają wprost bajkowo na tle przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce. O ile w tym pierwszym przypadku średnia pensja w 2005 r. wynosiła ok. 3,9 tys. zł (tę średnią i tak zaniżają zarobki w policji) i wzrosła o 7,2 proc., to w drugim...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=1599


Temat: Jak rozliczyć dochód i emeryturę do WBE
... do ustawy o ubezpieczeniach społecznych, wspomnianej w art. 40. p. 1 http://isap.sejm.gov.pl/D...=WDU20041911954 A tu link do strony GUS gdzie publikują przeciętne średnie wynagrodzenie w kwartale. http://www.stat.gov.pl/gus/komunikaty_PLK_HTML.htm
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33483


Temat: Skąd ci dziennikarze biorą takie dane????????????
2005 r. udało się zaoszczędzić 729 tys. zł na pensje dla urzędników najwyższego szczebla. Ale pula pieniędzy dla tych "zwykłych" wzrosła o 1,2 mld zł - pisze "Życie Warszawy". Na wynagrodzenia ... administracji wypada więc 3,9 tys. zł miesięcznie. To o ponad 7 proc. więcej niż w 2004 r. Najlepiej zarabiają... 60-latkowie Wiek - 60 lat. Miejsce zamieszkania - Mazowsze. Wykształcenie - wyższe. ... Marek Belka (SLD), a zaraz po nim premier Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). Na usprawiedliwienie rządzących można powiedzieć, że w 2005 r. spadły przynajmniej wydatki na wynagrodzenia osób na najwyższych szczeblach władzy - ... - "ŻW"), ale można je ładnie opakować i przedstawić opinii publicznej - uważa Rafał Antczak, ekspert Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Przeciętne wynagrodzenia w administracji wyglądają wprost bajkowo na tle przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce. O ile w tym pierwszym przypadku średnia pensja w 2005 r. wynosiła ok. 3,9 tys. zł (tę średnią i tak zaniżają zarobki w policji) i wzrosła o 7,2 proc., to...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=405


Temat: Wstrząsający raport NSZZ "Solidarność" o wyzysku p
Pracownicy ochrony stanowią w Polsce ponad 200-tysięczną armię zatrudnioną w ok. 3600 firmach. Średnia zarobków pracowników ochrony wynosi 5 zł 60 groszy brutto za godzinę. Pracując 14 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu ochroniarz może zarobić 1680 złotych brutto. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lipcu 2007 r. wyniosło 2893 złote. Ochroniarze, by utrzymać rodziny, biorą dodatkowe dyżury. W skrajnych przypadkach miesięczny czas ich pracy sięga 500 godzin! Oznacza to, że pracują ponad 16 godzin każdego dnia. Sygnały o wyzyskiwaniu pracowników ochrony docierały od dawna do związkowców z "Solidarności". Jednak dopiero raport, który powstał po przeprowadzeniu wywiadów z 3580 ochroniarzami z całego kraju, ujawnił skalę problemu. Przedstawiciele związku pytali ich m.in. o warunki pracy, wynagrodzenia, o sposób traktowania przez pracodawcę. Wywiady wykazały, że ... moim dzieciom. Stawki nie przekraczają 7 złotych na godzinę brutto, więc zarabiam ok. 2 tysięcy złotych miesięcznie. W firmie Piotra nie działają związki zawodowe. Raport "Solidarności" stwierdza, że większość firm ochrony...
Źródło: haloooo.com/forum/viewtopic.php?t=188


Temat: Korwin-Mikke i jego polityka wobec niepełnosprawnych
Średni dla wszystkich badanych szkół i placówek koszt kształcenia w 2003 r. wyniósł per capita 3.754 zł. To prawie dokładnie tyle, ile wyniosła przeciętna suma rocznych wydatków na jednego ucznia w ... kształtowały się także na zróżnicowanym poziomie. I tak: * w przedszkolach średni koszt edukacji jednego wychowanka wyniósł 4.884 zł. Trzeba jednak pamiętać, że w tej grupie placówek średnie koszty zawierały się ... z liczbą dzieci poniżej 70. * w szkołach podstawowych średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 3.622 zł, przy czym zbiór zawierał się w przedziale od 2.785 do 8.490 zł. W szkołach ... = 521zł miesięcznie Szkoła - 8.490/10 (bez wakacji) = 849zł miesięcznie Czy to mało biorąc pod uwagę rok 2003 i nie uwzględnianie wszystkich kosztów? Przeciętne wynagrodzenie wzrosło od tego czasu 20%. ... 450 zł, lub nawet ok. 650 zł. Nieco taniej jest w gimnazjach, ale tu również różnice są spore. Można się w nich uczyć za 450 zł miesięcznie, ale są też szkoły,...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=4906


Temat: Między liberalizmem, a konserwatyzmem gospodarczym
największych giełdowych spółek w pierwszym półroczu 2006 r. wynosiło średnio 100 tys. zł., gdy średnia krajowa planowana na 2007 r. w gospodarce narodowej to 2616 zł brutto, a minimalna płaca 936 ... żywnościowe) i usług dorównuje cenom w krajach tzw. starej UE, gdzie przeciętne zarobki, jak i płaca minimalna są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. W 2006 r. w płaca minimalna w naszym...
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=1000


Temat: Zarobki w województwie łódzkim są niskie ...
kraju. Pensje najszybciej szły w górę na Dolnym Śląsku (około 40 proc.), najwolniej zaś w Warmińsko-Mazurskiem. W naszym regionie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw to według GUS 2.798 złotych. ... r. Według raportu Sedlak & Sedlak, w zeszłym roku średnia (tzw. mediana) miesięczna pensja brutto wyniosła w Polsce 3.425 zł. Według tego samego badania, najwyższe dochody osiągnęli mieszkańcy Warszawy (5.200 zł). ... trochę lepiej niż w Kielcach. Które branże w Łódzkiem nie muszą się wstydzić? Jedyne wyjątki od ogólnej mizerii płacowej to energetyka (Bełchatów) i ciepłownictwo. Tu średnia płaca odpowiada krajowej. Podobnie jest w logistyce i transporcie oraz (ale tylko w Łodzi) w handlu. W innych branżach wynagrodzenia są u nas niższe od polskiej średniej. Wiadomości z kraju i ze świata Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ... 2.060 zł (sektor publiczny) i 1.900 zł (sektor prywatny). Najlepiej dziś w Łódzkiem pracować jako wysoki urzędnik rządowy czy samorządowy. Według GUS, zarabia się wówczas powyżej 7.200 zł miesięcznie. Ile dostają ci, którzy nie mają tyle szczęścia? Z ankiety Sedlak & Sedlak za 2009 r. wynika, że programista w Łódzkiem zarabia średnio 4.200 zł miesięcznie, główny księgowy 4.200 zł, handlowiec 3.200 zł, ... Wynagrodzenia w regionie łódzkim i w kraju. Kto będzie zarabiał więcej, a kto nie dostanie podwyżki Średnie zarobki (mediana) wg raportu Sedlak & Sedlak - za 2009 r.: Telekomunikacja: w Łodzi ... 3250 zł, 3156 zł, 3789 zł Logistyka, transport: 3200 zł, 3000 zł, 3135 zł Handel: 3100 zł, 2600 zł, 3000 zł. Z Kazimierzem Sedlakiem z badającej polskie wynagrodzenia agencji Sedlak & ... Jeszcze kilka lat temu lekarz zarabiał w Polsce kilkakrotnie mniej od górnika, dziś już nie ma takich chorych proporcji. W prywatnej służbie zdrowia można zarobić nawet 30-40 tysięcy złotych miesięcznie. Choć...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=9603